การตรวจแนะนำและสาธิตการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สโมสร พล.รพศ.๑ (อาคารคงสมพงษ์) จว.ล.บ.
วันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘