กองพลรบพิเศษที่ ๑

พลตรี ภูมิพัฒน์   จันทร์สว่าง
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
MENU

WEB LINK
ส่วนราชการ


 

VISITE

 สถิติวันนี้ 31 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1514 คน
15085 คน
49559 คน
เริ่มเมื่อ 2011-02-21

 
  

วิสัยทัศน์ พล.รพศ.๑


“ จะดำรงไว้ และก้าวไปสู่ความเป็นทหารอาชีพที่ทันสมัย
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นความหวัง และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน
 ”