ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ
กองพลรบพิเศษที่ ๑
เข้าสู่เวปไซด์ กองพลรบพิเศษที่ ๑